Blindehistorisk Selskab

Selskabet blev stiftet i 1994 for at udbrede kendskabet til blindes historie.

De fleste af foreningens medlemmer er medlem af Dansk Blindesamfund, men medlemskab af foreningen er åbent for alle med interesse for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til blindes historie.

Blindehistorisk Selskab afholder i årets løb en række arrangementer for foreningens medlemmer.

En stor gruppe personer står foran en ældre bygning, billedet er tydeligvis gammelt