Mobiltelefoner til blinde og svagsynede

Markedet for mobiltelefoner bugner af tilbud. Producenterne sprøjter nye modeller ud, og man kan nemt sidde tilbage med følelsen af at være hægtet af det teknologiske eksprestog – eller måske endda føle sig kørt over. Er det sidste nye altid det bedste, og hvad har man reelt brug for?

Hvordan vælger man mobiltelefon som blind eller svagsynet?

På Dansk Blindesamfunds kursus “Vælg den rigtige smartphone – introkursus” kan man få svaret på, hvordan man vælger mobiltelefon. Kurset tager udgangspunkt i en dialog med den enkelte. Det at kunne føle og prøve sig frem er en vigtig del af processen hen imod det rigtige valg af mobil. 

Kursist på nyblindekursus bliver undervist i at bruge iPhone.
Kursist på nyblindekursus bliver undervist i at bruge iPhone

Der er mange muligheder, men især Apples iPhone er en åbenbaring for synshandicappede. Jesper Fraenkel underviser på kurset og forklarer følgende: “I USA er der blandt andet et krav om, at denne form for hjælpemidler til synshandicappede skal være ’født’ med de funktioner, der retter sig mod de synshandicappedes behov. De særlige funktioner er med andre ord en integreret del af telefonen, og det gør det til en helstøbt løsning.”

Som eksempel nævner Jesper Fraenkel Siri – den digitale assistent, som står til rådighed for enhver ejer af en iPhone. Siri lytter tålmodigt til alle typer spørgsmål, lige fra ”hvad er klokken”, ”fortæl vejen til nærmeste apotek” til ”hvad er meningen med livet”. Den sidste type spørgsmål får man ikke et eksakt svar på, men det er overraskende, hvor meget Siri kan og ved. ”Det har været lidt mere tungt med den konkurrerende platform, Android, som bruges af for eksempel Samsung. Her har man haltet lidt bagefter med TalkBack-funktionen, der er Androids svar på Siri. Men i dag virker TalkBack så godt, at det er besluttet også at inkludere denne løsning på kurset”, forklarer Jesper Fraenkel.

Der findes altså ikke nogen pakkeløsning, når det kommer til mobiltelefoner. Det afhænger af så mange ting: Ryster du lidt på hænderne, har du nedsat følsomhed i fingerspidserne, er der gigt osv. Det er derfor, at dialogen kombineret med muligheden for at prøve sig frem er så vigtig.

Jesper Frankel – underviser på kurset “Vælg den rigtige smartphone – introkursus”

Hos Instrulog, der er leverandør af udstyr til synshandicappede, fortæller salgsformidler Johannes Nørgaard: ”Vi siger til vores lidt ældre eller synshandicappede kunder: ‘Hvis du kan bruge en iPhone, så gør det.’ Men for nogen er indlæringskurven for stejl. Der er simpelthen for mange udfordringer. Heldigvis findes der alternativer, og et par af de bedste hedder henholdsvis Smartvision og Minivision. Det er de førende mærker inden for dedikerede telefoner til blinde og svagtseende. De er en form for ’telefonernes schweizerknive’, som man kan få til næsten hvad som helst. De er talende, og så har de taster, hvilket giver en god orientering i modsætning til smartphones med deres touchskærme.”

Men markedet for dedikerede mobiltelefoner til synshandicappede er begrænset, og omkostningerne høje. ”Det ældre segment, som vi primært henvender os til med disse produkter, bliver hele tiden dygtigere og mere teknologimodne. Det betyder for manges vedkommende, at de vælger en smartphone frem for en dedikeret mobil til synshandicappede. Og det er jo egentlig positivt, men en udvikling, der udfordrer producenterne af de specielle telefoner”, slutter Johannes Nørgaard.