Våd AMD

Våd AMD udgør ca. 20% af tilfældene af denne øjensygdom. AMD i den våde form udvikler sig, modsat tør AMD, ofte hurtigt og kan derfor medføre større tab af synsevne.

Øjensygdommen opstår typisk hos patienter, der allerede har tør AMD. Den opstår, fordi blodkar vokser ind i nethinden bagfra, hvilket danner hævelser i nethinden.

Symptomer på våd AMD

Symptomer på AMD af den våde type kan opstå hurtigt og giver sig til kende ved sløring og skævvridning af synet. Eftersom der ved våd AMD dannes utætte blodkar i nethinden, hvorfra der siver væske ud i det omgivende væv, kan der opstå blødning ved denne type AMD. Symptomer på dette kan være akutte i form af stærk synsforringelse, hvor bogstaver knækker over, og linjer bugter, ligesom ansigter forvrænges.

Behandling af våd AMD

Der findes ikke en behandling af AMD i den våde form, som kan helbrede denne øjensygdom. AMD af denne type kan dog holdes nede ved hjælp af indsprøjtninger i øjet, som bremser udviklingen af de nye utætte blodkar, som kendetegner våd AMD. Behandling med indsprøjtninger kan i nogle tilfælde endda forbedre skarpsynet for den enkelte i en årrække. Denne behandling af AMD skal gentages med jævne mellemrum, da der stadig er risiko for, at nye blodkar opstår. Våd AMD skal i andre tilfælde behandles med laser, som destruerer blodkarrene.      

Historier om livet med AMD

Læs om Grethes liv med våd AMD

Grethe fik vendt op og ned på sin hverdag, da hun fik konstateret AMD. Hun måtte lære alting forfra og give afkald på sit aktive liv. Fuglsangcentret blev hendes redning, hvor hun fik fornyet livsmod.

Portræt af smilende Grethe i sin stue

Læs om Jyttes liv med tør AMD

Under en køretur for ca. fem år siden begyndte de første snigende tegn på øjensygdommen tør AMD at vise sig. I dag er hun stærkt svagsynet. Men hun forsøger alligevel at holde sig aktiv, selvom det kan være udfordrende: ”Hvis man ikke gør noget selv, så sker der ikke noget”, siger hun

Jytte smiler stort, mens hun holder kurven med sit strikketøj frem for kameraet

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.