Tør AMD

Tør AMD er den mest udbredte form for AMD (Aldersrelateret Macula Degeneration), da den udgør ca. 80% af alle tilfældene af AMD.

Udviklingen af øjensygdommen tør AMD foregår som en langsom nedbrydning af sansecellerne i den føromtalte gule plet. Sygdommen kan derfor sammenlignes med det svind af væv, som foregår i alle organer i takt med, at kroppen aldres. Synsevnen vil derfor langsomt svækkes.  

Symptomer på tør AMD

Symptomer på tør AMD i den tørre form kan i starten af sygdommen være svære at opfange. Efterhånden vil man dog typisk opleve en plet i midten af ens synsfelt – nogle lægger særligt mærke til dette i minutterne efter, de vågner om morgenen. Ændring af farver og lysskyhed kan være et symptom på AMD. Symptomer på tør AMD kan også give sig til kende, når man læser, så bogstaver opfattes sløret, eller der opstår ”huller” i teksten som følge af de mørke pletter.

Af samme årsag kan det være svært at genkende ansigter, fordi de mørke pletter i det centrale synsfelt skygger for ansigtet. Det perifere synsfelt påvirkes ikke på samme måde, og som regel vil det derfor stadig være muligt at orientere sig, når man går. Som det fremgår længere nede i denne tekst, kan det dog blive vanskeligt at køre bil, ligesom det kan være nødvendigt at bruge optiske hjælpemidler, der udnytter det tilbageværende perifære syn bedre.

Behandling af tør AMD

Der findes i dag ikke en behandling af tør AMD, der gør det muligt at helbrede denne øjensygdom. AMD af denne type kan i nogle tilfælde forsinkes ved hjælp af et kosttilskud, som består af bestemte doser vitaminer og mineraler. Denne behandling af tør AMD virker dog ikke for alle patienter, og det er op til lægen at vurdere, om kosttilskuddet vil have effekt for at bremse den enkeltes udvikling af tør AMD. Behandling med kosttilskud er ikke egnet for rygere. Rygning er som nævnt også en risikofaktor for at udvikle sygdommen.

Herunder kan du høre Jytte, som er 94 år, fortælle, hvordan det opleves at have tør AMD.

Historier om livet med AMD

Læs om Grethes liv med våd AMD

Grethe fik vendt op og ned på sin hverdag, da hun fik konstateret AMD. Hun måtte lære alting forfra og give afkald på sit aktive liv. Fuglsangcentret blev hendes redning, hvor hun fik fornyet livsmod.

Portræt af smilende Grethe i sin stue

Læs om Jyttes liv med tør AMD

Under en køretur for ca. fem år siden begyndte de første snigende tegn på øjensygdommen tør AMD at vise sig. I dag er hun stærkt svagsynet. Men hun forsøger alligevel at holde sig aktiv, selvom det kan være udfordrende: ”Hvis man ikke gør noget selv, så sker der ikke noget”, siger hun

Jytte smiler stort, mens hun holder kurven med sit strikketøj frem for kameraet

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.