Grå stær (katarakt)

Grå stær, også kaldet katarakt, er en udbredt øjensygdom i Danmark, der primært rammer ældre mennesker. Grå stær er uklarheder i øjets linse, som medfører nedsat syn, dobbeltsyn og ændret opfattelse af farver.

Hvad er grå stær?

Grå stær er den mest almindelige årsag til synsnedsættelse, der ikke kan afhjælpes med briller. Øjensygdommen kan opstå i alle aldre, men er mest hyppig hos mennesker over 65 år. Derfor kan det betegnes som en aldersforandring i øjet, hvor linsen bliver uklar.

Den nedsatte gennemsigtighed betyder, at mindre lys når nethinden, hvilket gør dit syn mindre klart. Linsen kan blive så uklar, at pupillen for andre fremstår helt grå eller hvid at se på, hvorfra navnet stammer. I dag vil man dog oftest få foretaget en operation, inden øjensygdommen bliver så udtalt.

Symptomer

I de tidlige stadier af grå stær, er det ikke sikkert, at du kan mærke nogen forandringer, da øjensygdommen ikke gør ondt. Derfor kan der godt gå noget tid, inden du opdager, at du har udviklet grå stær, da tilstanden som regel udvikler sig langsomt. Der kan dog også være tilfælde, hvor øjensygdommen udvikler sig hurtigt inden for få uger.

Man kan få det i et øje eller på begge øjne samtidig. Hos ældre mennesker viser det sig ofte på begge øjne – dog med måneder til års forskydning, før begge øjne bliver angrebet.

Grå stær kommer typisk til udtryk ved, at du gradvist får et dårligere syn, der ikke kan afhjælpes med briller. Det betyder, at du vil få vanskeligere ved at se detaljer, når du læser, laver håndarbejde eller ser tv.

I nogle tilfælde oplever man også problemer med blænding, hvis man er i mørke og pludselig udsættes for kraftigt lys. Det skyldes, at pupillen er større i mørke, så derfor vil der fordeles mere lys i den uklare linse. Andre oplever at få dobbeltsyn, selvom det ene øje tildækkes.

Forværres synet yderligere, kan ens opfattelse af farver også ændres, så det bliver sværere at se kontraster og skelne mellem farver. Symptomer omfatter derfor uskarpt syn og at se i grå nuancer.

Behandling

Der findes ingen forebyggende eller medicinsk behandling mod grå stær. Operation er derfor den eneste behandlingsmulighed. Ved operationen fjernes den uklare linse og erstattes med en klar linse af plastic, der også kan korrigere brillestyrken. Det er et lille kirurgisk indgreb, som klares i lokalbedøvelse.

Efter operationen skal du dryppe med øjendråber, som indeholder binyrebarkhormon eller NSAID. Begge stoffer modvirker dannelse af arvæv og regnbuehindebetændelse. Binyrebarkhormoner kan dog i sjældne tilfælde medføre forhøjet tryk i øjet, hvorfor øjenlægen jævnligt vil måle øjentrykket.

En operation er en meget sikker operation, hvor langt de fleste får et bedre syn efter operationen.

Hvem rammes af sygdommen?

Hvert år bliver mere end 50.000 danskere opereret for grå stær. Øjensygdommen kan opstå i alle aldre, men det er typisk en aldersbetinget sygdom, der primært rammer mennesker over 65 år.

Det kan dog også være medfødt eller opstå hos patienter med diabetes. Tilstanden kan også skyldes en komplikation til andre øjensygdomme. Det er for eksempel tilfældet ved regnbuehindebetændelse og nethindeløsning. Eller den kan opstå, hvis du over længere tid har været i behandling med binyrebarkhormon. Grå stær kan også opstå som en følge af øjenskader. Et slag mod øjet kan for eksempel påvirke cellerne, så udviklingen fremskyndes. Høje mængder af ultraviolet lys fra solen kan også være en medvirkende årsag til udvikling af grå stær.

Øjenlæge Toke Bek om grå stær

Vi har talt med Toke Bek, overlæge og professor ved Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, om øjensygdommen grå stær.

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.