Øjenlæge Toke Bek om grå stær

Vi har talt med Toke Bek, overlæge og professor ved Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, om øjensygdommen grå stær. Læs hele interviewet nedenfor.

Portræt af øjenlæge Toke Bek

Hvilke bekymringer har patienter med grå stær typisk?

”Det er i virkeligheden en succeshistorie, fordi grå stær kan jo behandles meget succesfuldt idag. Tidligere blev det nøje overvejet, om der skulle gøres noget, fordi der kunne være komplikationer ved operationen. Men nu er operationen blevet meget sikker, og risikoen for komplikationer er lille. Så vi oplever egentlig ikke, at patienterne har de store bekymringer med det. Det er et meget lille indgreb, som typisk kan klares på 20 minutter, så derfor opfattes det egentlig ikke som noget grænseoverskridende.”

Hvordan er processen, fra patienten opdager symptomer på grå stær, til der opereres?

”Grå stær opdages for eksempel ved, at man sidder hjemme i stuen og undrer sig over, at det, der foregår på TV-skærmen, er blevet lidt sløret, man begynder at se lidt dobbelt eller har symptomer som blændingsgener. Ved en tur til øjenlægen får patienten så diagnosen grå stær. Alternativt har man allerede fået at vide, at der er noget på vej, fordi sygdommen har udviklet sig over mange år. Efterfølgende tager man en samtale med en øjenlæge, som forklarer, hvad sygdommen går ud på, giver gode råd og beskriver, hvad der taler for og imod en operation. Når symptomerne er generende eller udtalte nok, bliver man opereret.”

Hvad kræver operationen af patienten?

”Ikke noget særligt. Man plejer at sige, at det er værre at gå til tandlægen. Der er lidt forberedelse inden operationen, men ellers kræver det bare, at man kommer de ca. 20 min., operationen varer. Efterfølgende laves der en kontrol, og man kan så få nye briller efter operationen, som passer bedre.”    

Hvilke fremskridt er der sket angående operation for grå stær i den periode, du har arbejdet med området?

“Den har udviklet sig utroligt meget. Vi har fået nye materialetyper, for eksempel bøjelige linser, ligesom selve indgrebet går hurtigere og er blevet meget, meget lidt kompliceret, så det i dag er blevet en rutinebehandling, der laves på alle øjenafdelinger.”

Hvordan tror du, behandling af grå stær vil udvikle sig i fremtiden?

“Det ved vi ikke så meget om, men det er nok ved at være så godt, som det overhovedet kan blive. Det kan være, vi begynder at udnytte andre linsetyper og operere på andre ting i linsen. Men der er næsten ingen gener for patienterne, så vi er allerede ved at være nået til vejs ende.”

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.