Grøn stær (Glaukom)

Grøn stær, også kaldet glaukom, er en øjensygdom, som gradvist indskrænker synsfeltet. Det kan ikke heldredes, kun bremses. Uden behandling kan øjensygdommen i værste tilfælde føre til blindhed.  

Hvad er grøn stær?

Grøn stær er en øjensygdom, hvor synsnerven har taget varig skade på grund af forhøjet tryk i øjet. Det forhøjede tryk skyldes, at der produceres for meget væske i øjet i forhold til, hvor meget der bliver drænet. Det kan beskadige synsnerven og føre til udfald i synsfeltet. Vores hjerne kompenserer dog for det manglende syn og udfylder det billede, som hjernen antager burde være der. Derfor opdager man ikke, at synsfeltet gradvist forsvinder, før din evne til at se skarpt påvirkes sent i forløbet.

Der findes to former 

Kronisk

Kronisk grøn stær er den hyppigste og typisk rammer ældre mennesker. Sygdomsforløbet er langsomt, og symptomerne kommer ofte snigende. Det kommer typisk først til udtryk, når der er sket en indskrænkning af dit orienteringssyn. Den kroniske grønne stær giver derfor sjældent symptomer, før du har mistet en stor del af dit syn.

Akut

Akut grøn stær er hvor der pludselig sker en aflukning af øjets indre afløb, der medfører, at trykket i øjet stiger hurtigt. Dette fører typisk til smerter, hovedpine og eventuelt kvalme og opkastning. Synet bliver sløret, og man kan opleve regnbuefarvede ringe rundt om lyskilder. Tilstanden kræver omgående behandling af en øjenlæge samme dag, da synsnerven ellers kan tage varig skade.

Symptomer på grøn stær

Sygdommen udvikler sig langsomt og ubemærket – typisk helt uden symptomer. Derfor opdages det i mange tilfælde så sent, at synet ikke kan reddes. Øjensygdommen kan ikke helbredes, for skader på synsnerven kan ikke repareres. Uden behandling fører sygdommen derfor til blindhed. Men hvis øjensygdommen opdages i tide, kan den i mange tilfælde bremses, så yderligere synstab forhindres.

Det skarpe syn, som du blandt andet bruger til at læse eller se TV med, bevares oftest i længst tid. Først når der er sket betydelige skader på synsnerven, vil du bemærke udfald i synsfeltet.

I den sene fase kan du få kikkertsyn, som betyder, at du kun kan se lige frem, men du kan intet se til siderne. Dit synsfelt er stærkt indskrænket, og du har derfor svært ved at orientere dig eller færdes sikkert i trafikken. De fleste tilfælde af grøn stær opdages derfor tilfældigt i forbindelse med en rutinemæssig undersøgelse af øjnene.

Behandling af grøn stær

Man kender ikke årsagen men man ved dog, at øjentrykket er en af de væsentligste risikofaktorer for udvikling eller forværring. Den eneste nuværende behandling er derfor at sænke øjentrykket. Det er i dag ikke muligt at helbrede eller genskabe det tabte syn. Behandlingen har derfor til formål at hindre, at synet forværres.  

Dette kan gøres ved hjælp af tryknedsættende øjendråber, der skal tages regelmæssigt – en til flere gange i døgnet.   

Hvis øjendråberne ikke har tilstrækkelig effekt, kan det behandles med laser. Her foretages et lille hul i regnbuehinden, så øjenvæsken kan løbe ud og sænke trykket i øjet. Behandlingen er hurtig og smertefri.

Kan øjentrykket ikke sænkes tilstrækkeligt med øjendråber eller laserbehandling, kan der foretages en operation for grøn stær. Indgrebet kan dog ikke forbedre ens syn, men har til formål at bevare det tilbageværende syn. Ved operationen dannes et nyt afløb under øjets bindehinde, så øjenvæsken kan løbe ud og sænke trykket i øjet.

Hvem rammes af sygdommen?

I Danmark er mere end 100.000 personer i behandling for grøn stær, hvilket gør det til en af de mest almindelige synstruende sygdomme.

Sygdommen kan ramme i alle aldre, men er ofte aldersbetinget. Det udvikler sig typisk efter 45-års-alderen og tiltager herefter i hyppighed med alderen. Sygdommen kan dog også være medfødt eller opstå i ungdommen. Det kan også forekomme som følge af diabetes eller regnbuehindebetændelse. Der er også risiko for, at det kan opstå som komplikation til de fleste øjenoperationer eller på grund af slag (traumer).

Grøn stær menes også at være arveligt. Hvis du hardet i den nærmeste familie, har du højere risiko for at udvikle det. Derfor anbefales det, at man regelmæssigt får undersøgt sit syn, efter man er fyldt 45 år.  

Øjenlæge Toke Bek om grøn stær

Læs vores interview med Toke Bek, der er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital og medlem af bestyrelsen i Dansk Blindesamfunds Øjenfond. Her kommer han blandt andet ind på arvelighed, symptomer og behandlingsmuligheder samt fremtidsudsigterne på området.

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.