Øjenlæge Toke Bek om grøn stær

Læs vores interview med Toke Bek, der er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital og medlem af bestyrelsen i Dansk Blindesamfunds Øjenfond. Her kommer han blandt andet ind på arvelighed, symptomer og behandlingsmuligheder samt fremtidsudsigterne på området.

Portræt af øjenlæge Toke Bek

Hvilke bekymringer har patienter med grøn stær typisk?

”Når diagnosen er stillet, tænker folk typisk ‘Gud ved, om jeg bliver helt blind af det?’. Det er sådan nogle tanker, man kan gøre sig. Så fortæller vi, at hvis øjentrykket behandles, er der gode chancer for at stabilisere synet over lang tid. I de fleste tilfælde kan symptomerne holdes nede med dråbebehandling. Og hvis det ikke hjælper, kan der laves en operation. Så der er mange muligheder for at gøre noget, mens det i nogle ganske få tilfælde går ned ad bakke meget hurtigt.”  

Er grøn stær arveligt?

”Nej. Der er formentlig en arvelig komponent, for hvis nogen i familien har grøn stær, er der en større risiko for selv at få det. Men det er ikke ensbetydende med, at det er arveligt.”

Er der forholdsregler, man kan tage, hvis nogen i ens familie har haft grøn stær?

”Hvis man er over 40 år, og der findes fortilfælde med grøn stær i familien, så skal man gå til kontrol hos sin øjenlæge for at holde øje med symptomer på grøn stær. Det bedste, man kan gøre, er at følge øjenlægens råd.”

Kort fortalt, hvad er forskellen på kronisk grøn stær og akut grøn stær?

”Ved akut grøn stær får man pludselige og mærkbare gener som hovedsmerter og synssløring. Kronisk stær er mere lumsk, fordi den kommer som en tyv om natten og udvikler sig langsomt, uden man opdager det. Endelig er der forskel på, hvordan henholdsvis kronisk grøn stær og akut grøn stær behandles.”    

Hvordan har behandlingen af grøn stær udviklet sig i den periode, du har arbejdet med området?

 ”Operationen er gradvist blevet bedre gennem årene, så effekten i dag er mere vedvarende, og der er mindre risiko for komplikationer. Så selv om det er kompliceret, bliver det langsomt bedre. Vi har også fået nye materialetyper, og den teknologiske udvikling gavner også dette område. Det er laserbehandling af grøn stær et eksempel på.”

Hvordan tror du, behandlingen af grøn stær vil udvikle sig i fremtiden?

”Den store udfordring er at finde ud, hvad der starter sygdommen. Det ved vi ikke så meget om. Derfor forskes der i, hvorfor synsnerven tager skade, og hvordan sygdommen udvikler sig. Der er et stort hul i vores viden på området, så der er stadig meget at gøre med henblik på at kunne forbedre behandlingen.”

Historier om livet med grøn stær

Når far bliver blind

Læs om Søren og hans familie, der skulle vænne sig til et nyt liv, da han fik grøn stær.

Søren sidder med sin kone og tre børn rundt om køkkenbordet og spiser morgenmad

John fra X Factor: Musik betyder alt for mig

Johns synshandicap skal ikke sætte en stopper for hans store passion for musik.

John spiller på guitar

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.