Liberia

Liberia er Afrikas ældste republik, stadig mærket af en 14 år lang borgerkrig, der varede fra 1989 til 2003, og en efterfølgende ebola-epidemi.

Baggrund

Afrikas ældste republik, Liberia, erklærede uafhængighed i 1847 og var det første afrikanske land til at gøre det. Gennem tiden har politiske, sociale og økonomiske problemstillinger ført til adskillige konflikter, hvoraf den værste var en 14 år lang borgerkrig, der blev udkæmpet mellem 1989 og 2003. Under borgerkrigen blev landets infrastruktur og sociale struktur ødelagt. Den politiske udvikling blev destabiliseret, og økonomien nedsmeltede. Mens landet forsøgte at komme sig efter de traumatiske oplevelser, blev landet hårdt ramt af en ebola-epidemi i 2014-2015 med dens ødelæggende virkninger på tab af menneskeliv og generel usikkerhed. De vedvarende virkninger af ebola-epidemien kunne stadig mærkes i landet, da den globale COVID-19 pandemi brød ud og bidrog yderligere til svækkelsen af den liberiske økonomi.

En gruppe unge sidder rundt om et bord inde på CABs blindeskole. Der er 1 ung blind kvinde og fire unge blinde mænd. En sidder med en computer, mens fire andre sidder med præntavler. En af mændene har en pink kam, som han, som opbevaring, har sat fast i sit korte hår.

Samarbejdspartner

I Liberia samarbejder vi med Christian Association of the Blind, Liberia (CAB), som blev grundlagt i 1985 af en gruppe mennesker med synshandicap og få dedikerede seende personer. Organisationen blev grundlagt med det formål at skabe bedre vilkår for mennesker med synshandicap. CAB har gennem sit arbejde opnået en række forandringer i samfundet, både på lokalt og nationalt niveau. CAB var blandt andet med til at sikre Liberias ratifikation af FN’s handicapkonvention i 2008 og medvirkede også i oprettelsen af den statslige handicapkommission i landet.

CAB har ca. 1.000 medlemmer fordelt på otte lokalafdelinger. CAB driver et rehabiliteringscenter samt en blindeskole i hovedstaden Monrovia. Under Ebola-epidemien var CAB den eneste organisation i Liberia, som målrettet sørgede for information om ebola til mennesker med synshandicap, og CAB estimerer, at 1.700 mennesker med synshandicap fik støtte gennem indsatsen. Dansk Blindesamfund støttede denne indsats økonomisk.

Gruppe billede af lærere og elever på CABs blindeskole
Elever og lærere fra CAB’s blindeskole er her samlet til et gruppefoto foran skolen

Partnerskabet

Dansk Blindesamfunds samarbejde med CAB strækker sig mere end 20 år tilbage. Vores samarbejde handler om at styrke CAB som en organisation drevet af stærke og aktive medlemmer samt at støtte medlemmer gennem træning og læring, herunder mobilitetstræning. Det overordnede formål for vores nuværende projekt er at konsolidere CAB som talerør for blinde og svagsynede i Liberia på baggrund af en styrket og aktiv medlemsbase.

Det politiske arbejde nationalt fokuserer på implementering af lovgivning relateret til inkluderende uddannelse og tilgængelighed, og som vil drage nytte af såvel politisk momentum som et øget samarbejde med paraplyorganisationen for handicap i Liberia, NUOD.

Vi har også indledt et specifikt samarbejde med CAB’s ungdomsgruppe for at styrke deres arbejde med at lave strategisk fortalervirksomhed for inklusion i skolesystemet og på arbejdsmarkedet. Vi har et særligt fokus på, at kvindelige medlemmer af ungdomskomitéen oplever en positiv ændring i livskvalitet. Vi har også sikret midler til de unge, så de kan lave sommerlejr for børn med synshandicap, producere undervisningsbøger på punktskrift, lave musikundervisning for børn og unge med synshandicap og afholde goalball-turnering for 30 børn og unge med synshandicap.

Hør podcasten Liberias blinde vinkel

Podcasten Liberias blinde vinkel beretter om at leve med et synshandicap i et af Afrikas fattigste lande – om udfordringer, livsdrømme og kampen for bedre rettigheder.

Silhuetter af børn som leger i havet på stranden, mens solen er ved at gå ned

Læs artiklen: Forrest i kampen for uddannelse

Beyan kæmpede indædt og blev den første i Liberia til at tage en gymnasial eksamen – nu kæmper han for andre børn og unges uddannelsesmuligheder.

Klasseværelse hvor elever fra Liberia sidder ved pulte