Mongoliet

Mongoliet er geografisk set et stort land, men der bor blot lidt over 3 mio. indbyggere, og infrastrukturen er begrænset. Det skaber udfordringer for landets synshandicappede.

Baggrund

Mongoliet har været en demokratisk flerpartistat siden 1991. Landet ligger mellem Rusland og Kina og har en befolkning på ca. 3,1 millioner indbyggere fordelt på et stort territorium med begrænset infrastruktur. Der findes ingen nøjagtig officiel statistik over antallet af personer med synshandicap i Mongoliet, men det estimeres, at der er omkring 30.000.

Mongoliets kæmpe areal betyder, at befolkningen bor meget spredt, og der er derfor også lange afstande mellem blindeorganisationens medlemmer, som bor uden for hovedstaden Ulan Baatar.

Et medlem fra lokalafdelingen i Dornod provinsen i Mongoliet. Ældre tandløs mand med tykke briller og blød hat.

Samarbejdspartner

I Mongoliet samarbejder vi med den mongolske blindeorganisation, Mongolian National Federation of the Blind (MNFB), som blev etableret i 1978. Organisationen har ca. 9.600 medlemmer. Siden 2006, hvor vi startede samarbejdet, er det lykkedes at etablere lokalafdelinger i alle landets 21 provinser. I dag er MNFB en af de stærke handicaporganisationer i Mongoliet.

MNFB har spillet en vigtig rolle i forbindelse med, at Mongoliet har underskrevet FN’s handicapkonvention. MNFB har etableret produktion af lydbøger, punktskriftbøger samt startet en børnehave og 11 lokale radiostationer. Men der er stadig mange udfordringer for blinde og svagsynede i Mongoliet. Mange blinde børn kommer for eksempel ikke i skole, og der er blinde, som ikke får helt grundlæggende hjælpemidler som en hvid stok, der kan lette dagligdagen. Kun ca. 5% af de blinde og svagsynede i den erhvervsaktive alder har et job i Mongoliet.

Den mongolske blindeorganisation har etableret et erhvervsakademi i hovedstaden. Her kan blinde- og svagsynede tage en uddannelse inden for massage, IT, filtproduktion, musik, som mobility-instruktører og som cafémedarbejdere. I forbindelse med cafémedarbejderuddannelsen har MNFB startet en cafe i stueetagen under Arbejdsministeriet, så politikere og embedsmænd selv kan opleve, at blinde og svagsynede har en plads på arbejdsmarkedet i Mongoliet.

Partnerskabet

Da Dansk Blindesamfund har samarbejdet med MNFB siden 2006 er det nuværende projekt det sidste bilaterale projekt, som vi vil implementere sammen med MNFB. Målet er at konsolidere MNFB’s bæredygtighed, særligt på lokalt niveau, inden for fortalervirksomhed, organisatorisk kapacitet og inden for fundraising.

Mindst 16 lokalafdelinger forventes at være bæredygtige ved projektets ophør, hvilket sammen med støtte fra et antal nye donorer forventes at sætte MNFB i stand til at fungere godt og effektivt uden yderligere projektstøtte fra Dansk Blindesamfund.

Læs artiklen: Blinde kan alt, hvis der er lige muligheder

Gerel er en stærk stemme i kampen for at forbedre rettigheder for mennesker med synshandicap. Hun er præsident i den mongolske blindeorganisation, den første blinde jurist i landet og har netop fået en plads i FN’s Handicapkomité.