Uddannelse og beskæftigelse

Mennesker med synshandicap ønsker som andre at være en del af fællesskabet og bidrage med det vi hver især kan.

Blinde og stærkt svagsynede i den uddannelsessøgende og erhvervsaktive alder udgør små målgrupper med meget individuelle og komplekst sammensatte behov. Det er derfor helt nødvendigt at inddrage synsfaglig viden i forbindelse med udredning og visitation til indsatser på området.
Du kan læse mere om blandt andet uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt mennesker med synshandicap i de faktark og de undersøgelser, du finder nedenfor.

Sådan kan du være med til at sætte dit præg på Dansk Blindesamfunds uddannelses- og beskæftigelsespolitik

På Dansk Blindesamfunds årlige landsmøde vælges der medlemmer til det uddannelses- og beskæftigelsespolitiske udvalg. Udvalget har i samarbejde med forretningsudvalget til opgave at rådgive hovedbestyrelsen om prioriteringer på området.

Du kan også rette henvendelse til Interessegruppen for erhverv og uddannelse. Her får du mulighed for at netværke – og udveksle erfaringer – med andre synshandicappede i beskæftigelse eller uddannelse.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Er du fx arbejdsgiver eller socialrådgiver, og har du spørgsmål i relation til blinde og svagsynede i beskæftigelse, herunder kompenserende ordninger mv., er du velkommen til at kontakte vores arbejdsgiverhotline.

Som blind eller svagsynet er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte en af vores socialrådgivere, hvis du har behov for rådgivning eller hjælp.

Aktuel viden og nyheder

Debatindlæg

Uddannelsessystemet er ikke så åbent og tilgængeligt, som vi bryster os af

I Danmark har for få blinde og svagsynede en kompetencegivende uddannelse, fordi vi har et uddannelsessystem, der i stigende grad er utilgængeligt for mennesker med synshandicap. Og det lukker døre resten af livet, skriver Diana Stentoft. 

Leder

Vi blev ikke inviteret med til beskæftigelsesfesten

Af Diana Stentoft, næstformand. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 5, 2024.

Debatindlæg

Beskæftigelsen blandt blinde og svagsynede har stort set ikke rykket sig i 40 år

Selvom beskæftigelsen er historisk høj, står synshandicappede udenfor. Det er på høje tid, at der bliver taget et markant opgør, så vi får adgang til et arbejde med hverdag, kollegaer og selvbestemmelse – ligesom alle andre.

Nyhed

Kun en tredjedel af blinde er på arbejdsmarkedet

Der skal investeres i, at flere blinde kommer på arbejdsmarkedet, mener næstformand i Dansk Blindesamfund.

Leder

LEDER: Vi kan og vil bidrage – men det kræver den rette støtte

Af Diana Stentoft, næstformand i Dansk Blindesamfund. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 13

Nyhed

Mere fokus på kompetenceudvikling af punktskrift

En ny undersøgelse viser, at der er for få lærere, der modtager kompetenceudvikling på færdigheder i punktskrift. Konsekvensen er, at lærerne ikke besidder den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at understøtte, at børn og unge kan dygtiggøre sig i punktskrift.

Nyhed

Blinde børn er bedre end læreren til punktskrift

Ny undersøgelse viser, at børn med synshandicap ofte har større færdigheder i punktskrift end de lærere, der skal motivere og undervise dem i de ophøjede punkter.

Nyhed

Punktskrift er vigtigt for læring og ligeværd

Ny undersøgelse fastslår, at punktskrift er vigtigt, men peger også på en række udfordringer omkring brugen af punktskrift og digitalisering.