Debatindlæg

Debatindlæg

Uddannelsessystemet er ikke så åbent og tilgængeligt, som vi bryster os af

I Danmark har for få blinde og svagsynede en kompetencegivende uddannelse, fordi vi har et uddannelsessystem, der i stigende grad er utilgængeligt for mennesker med synshandicap. Og det lukker døre resten af livet, skriver Diana Stentoft. 

Debatindlæg

Vi står foran en alvorlig skillevej i dansk socialpolitik.

Dansk Blindesamfund og 37 andre organisationer har skrevet under på et åbent brev til regeringsledelsen, hvor vi kritiserer anbefalinger fra Tranæs-udvalget. Vi har brug for fokus på mennesker frem for økonomi i dansk socialpolitik

Debatindlæg

Beskæftigelsen blandt blinde og svagsynede har stort set ikke rykket sig i 40 år

Selvom beskæftigelsen er historisk høj, står synshandicappede udenfor. Det er på høje tid, at der bliver taget et markant opgør, så vi får adgang til et arbejde med hverdag, kollegaer og selvbestemmelse – ligesom alle andre.

Debatindlæg

Ældreudspil mangler svar på , hvordan vi giver handicappede en værdig alderdom

Regeringens ældreudspil har ingen svar på, hvad der sker med synshandicappedes hjælpemidler og støtteordninger, når de når pensionsalderen. Derfor er der brug for standarder, der sikrer ordentlig kvalitet, skriver Ask Abildgaard og Sofie Monggaard.

Debatindlæg

Vi tillod os faktisk at have høje forventninger til regeringen

Dansk Blindesamfund er skuffet over regeringens handicappolitik. "Nu ser det ud til, at endnu en regering lader handicapområdet sejle i egen sø med store konsekvenser for de mennesker, det handler om."

Debatindlæg

Vi tillader os faktisk at have meget høje forventninger til regeringen

Landsformand i Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, er afsenderen af dette debatindlæg, der er bragt i NB Social den 3. oktober 2023 i forbindelse med Folketingets åbning.

Debatindlæg

En knækket blindestok kan udløse et kafkask cirkus

Meget få handicap bliver bedre med tiden, og derfor virker det meningsløst, at man skal godkendes på ny for at modtage en ny blindestok, hvis den gamle knækker. Det er unødigt bureaukrati, der kunne frigive tid til komplekse problemstillinger, skriver landsformand i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, i et debatindlæg.

Debatindlæg

Regeringens stort anlagte udspil løser ikke problemerne for blinde og svagsynede

Dansk Blindesamfund er dybt skuffet over regeringens udspil på handicapområdet. Udspillet ændrer ikke grundlæggende ved vilkårene for blinde og svagsynede.

Debatindlæg

Kvaliteten på handicapområdet er et postnummerlotteri

Hvis postnummeret ikke skal afgøre kvaliteten på handicapområdet, kræver det et brud med kommunernes enevælde. Her bør etableringen af et nationalt videnscenter og fem regionale synscentre sikre synshandicappede kvalitet i behandlingen – uanset hvilken kommune man bor i, mener landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard og næstformand Diana Stentoft.