Hold glæden i live med din arv

Din arv gør det muligt at hjælpe blinde og stærkt svagsynede til at lære livet forfra med et synshandicap.

Når du testamenterer til Dansk Blindesamfund, giver du håb og livsglæde til mennesker, der har mistet synet. Med den rette hjælp og støtte kan blinde og stærkt svagsynede leve som alle andre. Det kan din testamentariske gave bidrage til.

Hver dag mister 2-3 danskere synet

Det er en krise at miste synet, og reaktionen minder på mange måder om den reaktion, man får, hvis man får en livstruende sygdom. Hvad skal der ske med mig? Hvordan kommer jeg igennem det her? Kan jeg overhovedet leve uden mit syn? Spørgsmålene er mange, angsten er stor, men hjælpen er nær i Dansk Blindesamfund, der siden 1911 har støttet mennesker med synshandicap og kæmpet for lige og frie liv for blinde og stærkt svagsynede.

Ingen ret til rehabilitering

Når man mister synet, er man ikke garanteret hjælp. Synshandicappede har ingen ret til rehabilitering. Det kan være meget tilfældigt, om den kommune man bor i har tilbud til mennesker med synshandicap eller vil betale for specialiserede tilbud og investere i at lære mennesker livet forfra med synshandicap. Det er derfor, din arv er så vigtig. Den sikrer, at vi kan hjælpe alle danskere, der mister synet og bringe lyset tilbage i deres liv.

Hvorfor tilgodese Dansk Blindesamfund i dit testamente?

Når du støtter Dansk Blindesamfund i dit testamente, bidrager du direkte til at hjælpe mennesker, der mister synet. Du giver dem en vej tilbage til livet gennem gratis kurser på Fuglsangcentret, der er Dansk Blindesamfunds hotel- og rehabiliteringscenter. Her har alle undervisere selv et synshandicap, og de inspirerer, vejleder og viser vejen frem mod det gode liv med synshandicap.

Den sorte labrador Holly giver Foderværtinstruktøren Kirsten et kærligt hundeslik på halsen. Kirsten griner højlydt imens.

I dit testamente bestemmer du, hvordan din arv skal gøre nytte

Vi er taknemmelige for, at du vil tilgodese Dansk Blindesamfund i dit testamente, og du bestemmer selv, om din arv skal gå til et specifikt formål, f.eks. førerhunde eller familier med blinde børn. Det er dit testamente, din arv og din sidste vilje.


Ved at begunstige Dansk Blindesamfund kan du tilgodese både familien og Dansk Blindesamfund, uden at din familie får mindre i arv. Det er en mulighed, der ligger i den såkaldte “30 %-løsning”, hvor vi som velgørende organisation modtager 30% af arven mod, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. På den måde kan de øvrige arvinger få udbetalt en større del af arven, end hvis de modtog arven direkte.

Vil du vide mere om arv og testamente, så kontakt vores jurist

Hvis du ønsker at tilgodese Dansk Blindesamfund i dit testamente, kan du få et tilskud på op til 5.000 kr. til advokatregningen. Du er altid velkommen til at kontakte jurist Nhi Nguyen Phan.

Logo der tilkendegiver at Dansk Blindesamfund er med i Det Gode Testamente


Det Gode Testamente er et fællesskab på mere end 50 af landets velgørende organisationer. Alle med forskellige sager og interesseområder.

Som velgørende organisation er Dansk Blindesamfund fritaget for arveafgift.
Læs mere på detgodetestamente.dk