Solgavehjemmene

Solgavehjemmene er fire specialplejehjem, som Dansk Blindesamfund har bygget målrettet blinde og stærkt svagsynede.

Generelt om Solgavehjemmene

Mere end 200 mennesker med synshandicap bor på Solgavehjemmene, hvor der er også er dagsgæster, der benytter de mange tilbud skræddersyet til blinde og stærkt svagsynede. Solgavehjemmene ligger i henholdsvis Vejle, Næstved, Valby (København) og Farum, og de er alle særligt indrettet for blinde og stærkt svagsynede. Det vil blandt andet sige:

  • at personalet har specialviden om synshandicap og er uddannet i at yde særlig omsorg for blinde og stærkt svagsynede mennesker med et plejebehov.
  • at Solgavehjemmene på enhver måde – fra arkitekturen og indretningen til aktiviteterne og adgangen til information – er gennemtænkt med henblik på, at mennesker med synshandicap skal bo og færdes i dem.

Visitation

Blinde og stærkt svagsynede personer har fortrinsret til en bolig på et af de landsdækkende Solgavehjem. Visitation sker via egen kommune.

Hvis du eller din pårørende er interesseret i Solgavehjemmenes tilbud, er du også velkommen til at kontakte Dansk Blindesamfunds konsulenter. Vi hjælper gerne med viden om visitationsprocessen til et Solgavehjem.

Ring til os for at få oplyst navn og kontaktdata på nærmeste konsulent, eller find din lokale konsulent via linket herunder.

Billede ned gennem gangen på Solgaven i Farum med siddearrangementer og grønne planter.

Adresser og kontaktoplysninger til Solgavehjemmene

Solgaven Farum


Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99 / Fax: 44 99 19 74
Forstander: Molly Møller
Mail: molly.moeller@regionh.dk
Dagcenterleder: Aase Bonde Pedersen Mail: Aase.Bonde.Pedersen@regionh.dk

Solgaven Næstved

Flagspættevej 1, 4700 Næstved
Tlf.: 55 73 20 20 / Fax: 55 73 27 89
Forstander: Gitte Olsen
Mail: giols@naestved.dk

Solgaven Vejle

Solgave Alle 14, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 59 50
Forstander: Jonna Thorstensen
Mail: Jonnt@vejle.dk

Solgaven Valby

Følager 15, 2450 København SV
Tlf.: 35 30 48 00
Forstander: Bettina Routhe Wiegaard
Mail: Solgaven@kk.dk

Aktuel viden og nyheder

Reportage

Solgaven i Farum fejrede 50-års fødselsdag med royalt besøg

I 50 år har Dansk Blindesamfunds botilbud og dagcenter i Farum skabt en bedre hverdag for blinde og svagsynede. Prinsesse Benedikte lagde vejen forbi i den særlige anledning.

Reportage

Samvær og fællessang på plejehjemmet Solgaven

På Solgaven i Næstved stod den på inspirerende foredrag, masser af sang og store smil, da plejehjemmet inviterede til tredages daghøjskole.

Reportage

Nyt Solgaven plejehjem i Valby indviet

Det var med musik og fest, at det nye plejehjem for blinde og svagsynede i Valby officielt blev indviet. Alt lige fra arkitekturen, indretningen og aktiviteterne er gennemtænkt til mennesker med synshandicap.