Punktskrift

Nyhed

Overset skriftsprog bliver vigtigt punkt på Kulturmødet

På Kulturmødet på Mors sætter Dansk Blindesamfund fokus på punktskrift, der er synshandicappedes skriftsprog.

Pressemeddelelse

Historisk: Blinde og svagsynede kan gå alene i stemmeboksen

13 år efter at Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention, får blinde og svagsynede mulighed for at stemme uden at have en hjælper med ind i stemmeboksen.

Punktskrift betyder alt for Annelise

Annelise kan slet ikke forestille sig en verden uden punktskrift, da den er helt afgørende for, at hun kan kommunikere med omverdenen på lige fod med andre. Punktskrift giver hende frihed og selvstændighed.

Nyhed

Prikker der gør en verden til forskel

I 2018 vedtog FN at fejre Louis Brailles fødselsdag den 4. januar. For mange er det bare endnu en af FN's utallige mærkedage, men for blinde og svagsynede verden over betyder det, at vi hvert år får sat fokus på vigtigheden af punktskrift, som er blindes skriftsprog.

Nyhed

Mere fokus på kompetenceudvikling af punktskrift

En ny undersøgelse viser, at der er for få lærere, der modtager kompetenceudvikling på færdigheder i punktskrift. Konsekvensen er, at lærerne ikke besidder den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at understøtte, at børn og unge kan dygtiggøre sig i punktskrift.

Nyhed

Blinde børn er bedre end læreren til punktskrift

Ny undersøgelse viser, at børn med synshandicap ofte har større færdigheder i punktskrift end de lærere, der skal motivere og undervise dem i de ophøjede punkter.

Nyhed

Fagpersoner skal klædes bedre på til at understøtte blinde børn i digital punktskrift

Ny undersøgelse viser, at der er brug for, at lærere, synskonsulenter og forældre bliver bedre rustet til at anvende digitale punktdisplays, så de kan understøtte blinde børns digitale færdigheder.

Nyhed

Punktskrift skal anerkendes som skriftsprog

I både Norge og Sverige er udviklingen af punktskrift støttet af staten, og skriftsproget nyder dermed højere anerkendelse end i Danmark.

Nyhed

Punktskrift er vigtigt for læring og ligeværd

Ny undersøgelse fastslår, at punktskrift er vigtigt, men peger også på en række udfordringer omkring brugen af punktskrift og digitalisering.

Reportage

Verdens Bogdag: Blinde skal have lige adgang til litteratur

I en tid hvor størstedelen af Danmark er lukket ned, og vi skal begrænse social kontakt, er det oplagt at fordrive tiden med en god bog. Men som blind eller stærkt svagsynet er det mere besværligt at få adgang til god litteratur.

Nyhed

LEGO skal være for alle

Endnu en gang har LEGO gjort leg og LEGO-klodser tilgængelig for alle, som elsker at bygge LEGO.

Nyhed

LEGO® klodser revolutionerer indlæring af punktskrift hos børn og unge

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med LEGO Fonden stået i spidsen for afprøvning af en helt ny type LEGO® klodser, hvor nogle af knopperne er fjernet, så der i stedet er et punktskrifts-bogstav.

Nyhed

FN anerkender vigtigheden af punktskrift: Gør 4. januar til international Braille-dag

FN har tilsluttet sig Verdens Blindeunions fejring af 4. januar som verdens Braille dag. Ved at vedtage 4. januar som Braille-dag anerkender FN vigtigheden af punktskrift for blinde internationalt.

Hvad punktskrift betyder for mig

Som barn var punktskrift lig med lykkefølelse, spænding og eventyrlig udforskning. Senere kom de lange række af prikker også til at symbolisere anerkendelse, uafhængighed og ligestilling. John Heilbrunn fortæller om sit møde med punktskrift som barn, og hvilken betydning punktskrift har i dag.