Leder

Leder

LEDER: Et nytårsønske om bedre tilbud til alle blinde og svagsynede i Danmark

Rigtig godt nytår til jer alle! Jeg håber, at 2024 bliver året, hvor vilkårene for mennesker med handicap kommer op på den politiske dagsorden. Og jeg håber, det bliver året, hvor vi kan begynde at tale om konkrete løsninger frem for at fortsætte med at levere eksempler på de helt urimelige vilkår, blandt andet blinde og svagsynede møder i kommunerne, når vi søger om helt nødvendig støtte for at kunne leve selvstændige og værdige liv.

Leder

LEDER: Et specialiseret bibliotekstilbud til blinde og svagsynede er vigtigere end nogensinde

Af Jesper Holten, forretningsudvalgsmedlem. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 15, 2023.

Leder

LEDER: Nordisk fællesskab og samarbejde styrker mangfoldigheden

Af Sofie Monggaard, forretningsudvalgsmedlem. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 14.

Leder

LEDER: Vi kan og vil bidrage – men det kræver den rette støtte

Af Diana Stentoft, næstformand i Dansk Blindesamfund. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 13

Leder

LEDER: Det sværeste er det, jeg ikke kan

Af Landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 12