Forskning

Nyhed

Ny forskning slår fast, at langt færre end hidtil antaget lever med et synshandicap

Professor og øjenlæge dr.med. HD(O) Toke Bek fra Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital har undersøgt antallet af mennesker med synshandicap i Danmark. Forskningsresultaterne viser, at den samlede målgruppe af blinde og stærkt svagsynede er langt mindre end hidtil antaget.

Nyhed

Ny forskning skal forbedre behandlingen for uveitis-patienter

Nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond vil etablere landsdækkende database om øjensygdommen uveitis. Det skal give øjenlæger et fingerpeg om forekomsten, udredningsresultater, behandlingseffekt og sikre uveitis-patienter den bedste behandling.

Nyhed

2 millioner kroner til dansk øjenforskning

Behandling af inflammation i øjet, synsrehabilitering og blodpropper i øjnene var i fokus, da Dansk Blindesamfunds Øjenfond uddelte 2 millioner kroner til ny øjenforskning.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 2 millioner kroner til øjenforskning

Med bevillinger på 2 millioner kroner fra Dansk Blindesamfunds Øjenfond skal øjenlæger blandt andet sikre bedre behandling af regnbuehinde- og årehindebetændelse, som er den tredjehyppigste årsag til blindhed. 

Nyhed

AMD-patienter træner for at bevare synet

Kondicykler og vægtstænger tages i brug, når Sjællands Universitetshospital står i spidsen for et dansk-svensk forskningssamarbejde, der undersøger, om fysisk træning kan bremse øjensygdommen tør AMD, der rammer cirka 20 procent af alle borgere over 60 år.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 2 millioner kroner til dansk øjenforskning

Forskning inden for grøn stær, behandlingseffekten af genterapi og evidens for synsrehabilitering var i fokus, da Dansk Blindesamfunds Øjenfond uddelte to millioner kroner til ny øjenforskning.

Nyhed

Ny banebrydende behandling af våd AMD

Ny effektiv behandling af våd AMD kan være en realitet. Med bevillinger fra Dansk Blindesamfunds Øjenfond er professor og øjenforsker Thomas Juhl Corydon rykket et stort skridt nærmere en ny banebrydende behandling af AMD.

Nyhed

Tidlige tegn på diabetes kan ses i øjnene

Diabetes er i kraftig vækst i Danmark. Mindst 280.000 danskere har diabetes, som kan resultere i synstab eller blindhed, hvis det ikke opdages i tide. Men med en helt almindelig synstest er det muligt at opdage tidlige tegn på sygdommen. I anledning af Verdens Diabetes Dag 14.november anbefaler Dansk Blindesamfund sammen med Louis Nielsen at benytte mærkedagen til at få undersøgt synet.

Nyhed

Sløret verden uden briller

Antallet af nærsynede børn er i kraftig vækst. Barbara og Maria er begge nærsynede og dybt afhængige af deres briller for at se. De deltager i et nyt forskningsprojekt i håb om at sætte en stopper for nærsynethed.

Nyhed

Børn kan sove sig til skarpt syn

Nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfund kan sætte en stopper for udviklingen af nærsynethed. Med natlinser er det muligt at bremse nærsynethed under hastig udvikling og dermed minimere risikoen for faretruende synskomplikationer.

Nyhed

Stor stigning i nærsynethed blandt danske børn – behandling på vej

Nærsynethed er i vækst blandt børn – også i Danmark. Ifølge WHO er øjenlidelsen den andenstørste årsag til blindhed i verden. Derfor sætter Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen i anledningen af Synets Dag fokus på problemet og kommer med råd til, hvordan man kan forebygge nærsynethed.

Nyhed

Medfødt grå stær rammer hele familien

Nyt forskningsprojekt støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond skal forbedre behandlingen af grå stær hos børn og styrke indsatsen hos hele familien.

Nyhed

Kopiøjendråber rummer ukendte risici

Nyt forskningsprojekt støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond undersøger indholdet og udformningen af de mest anvendte øjendråber mod grøn stær og deres tilgængelige kopiprodukter på det danske marked.

Nyhed

Øjenforskning gør en forskel

Hvert år uddeler Øjenfonden tæt på 2 millioner kroner til øjenforskning, der er med til at forbedre og redde synet hos mange danskere. Behandling af våd AMD er en af nutidens mest revolutionerende øjenbehandlinger.

Nyhed

International Synsdag

Den 10. oktober er der fokus på øjnene og synshandicap, da hele verden sætter synet på den globale dagsorden med World Sight Day. Det er en mulighed for at gøre opmærksom på øjensygdomme og behandling, så færre mister synet i fremtiden.

Nyhed

Nyt lovende forsøg på at bremse Stargardts sygdom

Der findes ingen behandling for Stargardts sygdom, som er årsag til svind af nethinden hos børn og unge, men Rigshospitalet leder nu efter patienter, som vil afprøve et lægemiddel, som ser ud til at kunne bremse sygdommen. Interesserede patienter skal omgående sætte sig i forbindelse med Rigshospitalets Øjenklinik.

Nyhed

EU godkender for første gang behandling med genterapi af sjælden arvelig øjensygdom i nethinden

Børn og voksne med undertyper af øjensygdommene Lebers Kongenitale Amaurose og Retinitis Pigmentosa kan fremover behandles med genterapi. EU har nemlig for første gang godkendt, at patienter med sygdommen, som har et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige celler i nethinden, kan behandles med genterapi.

Nyhed

Øjensygdommen AMD: Fond giver bevilling til forskning i udbredt øjensygdom

AMD er den øjensygdom, der gør flest danskere blinde. En ny bevilling på 12,5 millioner kroner fra Velux Fonden til professor og forskningsleder Torben Lykke Sørensen skal bidrage til ny viden i behandlingen af øjensygdommen.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 1,6 millioner kroner til ny forskning

Mandag i denne uge uddelte Øjenfonden 1,6 millioner kroner til ny dansk øjenforskning. I alt modtog seks forskere midler til projekter, der skal skabe ny viden på øjenområdet.