Debat og politik

Debatindlæg

Vi står foran en alvorlig skillevej i dansk socialpolitik.

Dansk Blindesamfund og 37 andre organisationer har skrevet under på et åbent brev til regeringsledelsen, hvor vi kritiserer anbefalinger fra Tranæs-udvalget. Vi har brug for fokus på mennesker frem for økonomi i dansk socialpolitik

Debatindlæg

Ældreudspil mangler svar på , hvordan vi giver handicappede en værdig alderdom

Regeringens ældreudspil har ingen svar på, hvad der sker med synshandicappedes hjælpemidler og støtteordninger, når de når pensionsalderen. Derfor er der brug for standarder, der sikrer ordentlig kvalitet, skriver Ask Abildgaard og Sofie Monggaard.

Debatindlæg

Vi tillader os faktisk at have meget høje forventninger til regeringen

Landsformand i Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, er afsenderen af dette debatindlæg, der er bragt i NB Social den 3. oktober 2023 i forbindelse med Folketingets åbning.

Nyhed

På Dansk Blindesamfunds fødselsdag ser vi frem mod historisk undskyldning

Torsdag den 8. juni kan vi alle fejre Dansk Blindesamfund. Vores forening fylder 112 år.

Nyhed

Blinde og svagsynede står med håret i for mange digitale postkasser

Tre forskellige digitale postkasser med uensartede fordele, fejl og mangler giver udfordringer for mange blinde og stærkt svagsynede, der skal bruge urimelig meget tid og kræfter på at finde tilgængelige måder at læse digital post på.

Nyhed

Dansk Blindesamfund medunderskriver på åbent brev til folketingspolitikere

37 organisationer har mandag aften sendt et åbent brev til partilederne på Christiansborg, hvor vi i et fælles opråb advarer om anbefalingerne fra ekspertudvalget på socialområdet, det såkaldte Tranæs-udvalg.

Nyhed

Design af digitale sundhedsløsninger handler om at udvide synsfeltet

Blinde og stærkt svagsynede står allerede i dag over for opgaven med at anvende digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Når vi skal finde prøvesvar på lægens hjemmeside, deltage i videokonsultationer eller måle blodsukkeret derhjemme. For de fleste fuldt seende danskere er disse opgaver overkommelige. Men for mange blinde og stærkt svagsynede betyder dårligt designede løsninger store barrierer og udfordringer i mødet med sundhedsvæsnet.

Nyhed

Landsformand er helt enig med kommunerne

Regeringen må på banen og definere standarderne for de indsatser, kommunerne skal yde borgerne. For endnu en gang er det tydeligt, at kommunerne ikke selv har kapaciteten til det.

Nyhed

Behovet for kvalitet lyste igennem på rehabiliteringskonferencen Vejen Frem

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var forårsfornemmelser i luften, da Dansk Blindesamfund holdt rehabiliteringskonferencen Vejen Frem fredag den 10. marts på Fuglsangcentret ved Fredericia. Her blev der taget fat om udfordringerne og problemstillingerne ved den kvalitet af rehabilitering, som mange mennesker med synshandicap oplever rundt omkring i landet.

Nyhed

Trivsel til debat på Dansk Blindesamfunds landsmøde

Trivsel og ikke mindst mistrivsel hos børn og unge har i løbet af årets første måneder stået højt på den politiske dagsorden. Og såvel for samfundet i al almindelighed som for blinde og stærkt svagsynede i særdeleshed, er den generelle trivsel under pres. Den problemstilling tager Dansk Blindesamfund fat om, når foreningen i weekenden den 11. og 12. marts holder landsmøde på Fuglsangcentret i Fredericia og digitalt på Zoom.

Debatindlæg

En knækket blindestok kan udløse et kafkask cirkus

Meget få handicap bliver bedre med tiden, og derfor virker det meningsløst, at man skal godkendes på ny for at modtage en ny blindestok, hvis den gamle knækker. Det er unødigt bureaukrati, der kunne frigive tid til komplekse problemstillinger, skriver landsformand i Dansk Blindesamfund, Ask Løvbjerg Abildgaard, i et debatindlæg.

Reportage

Folketingskandidater fik en øjenåbner ved debat på Fuglsangcentret

Hvordan bør synsområdet tilrettelægges, så alle - uagtet hvor man bor i landet - får det bedste synsfaglige relevante tilbud, når et synshandicap er konstateret? Det var det helt store spørgsmål, da Dansk Blindesamfund onsdag den 26. oktober holdt valgmøde på Fuglsangcentret i Fredericia forud for folketingsvalget tirsdag den 1. november.

Nyhed

Tilgængelig telemedicin er den bedste behandling

Flere danskere skal behandles i eget hjem ved brug af digitale løsninger, så man på den måde kan frigøre flere varme hænder på sygehusene. Sådan lyder det i såvel regeringens udspil til en ny sundhedsreform som i Danmarks nye digitaliseringsstrategi.

Debatindlæg

Regeringens stort anlagte udspil løser ikke problemerne for blinde og svagsynede

Dansk Blindesamfund er dybt skuffet over regeringens udspil på handicapområdet. Udspillet ændrer ikke grundlæggende ved vilkårene for blinde og svagsynede.

Nyhed

Det er de digitale løsninger, der er inkompetente – ikke borgeren

Hvis digitalt inkompetente borgere også skal inkluderes i det digitale fællesskab, bør der stilles højere krav til tilgængeligheden i offentlige løsninger. Sådan lyder budskabet fra næstformand i Dansk Blindesamfund, Diana Stentoft.

Nyhed

Se dig for i det byggede miljø. Hvis du kan.

Al for få af landets offentlige og private bygherrer, projekterende, arkitekter og entreprenører i det byggede miljø prioriterer tilgængeligheden for synshandicappede, når nyt bygges, eller gammelt renoveres. Det ønsker Dansk Blindesamfund at ændre på. Det at kunne færdes uafhængigt uden for sin egen hoveddør er en meget vigtig politisk prioritering i Dansk Blindesamfund.

Danske Diana til tops i Verdens Blindeunion

Som den første kvinde nogensinde er danske Diana Stentoft valgt som generalsekretær for Verdens Blindeunion, og den unge nordjyde er klar til kamp for synshandicappede i hele verden.

Debatindlæg

Kvaliteten på handicapområdet er et postnummerlotteri

Hvis postnummeret ikke skal afgøre kvaliteten på handicapområdet, kræver det et brud med kommunernes enevælde. Her bør etableringen af et nationalt videnscenter og fem regionale synscentre sikre synshandicappede kvalitet i behandlingen – uanset hvilken kommune man bor i, mener landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard og næstformand Diana Stentoft.

Nyhed

Synshandicappede studerende hægtes af den digitale undervisning

Ingen krav om digital tilgængelighed forhindrer unge med synshandicap i at få samme udbytte af undervisningen som seende klassekammerater.

Nyhed

Kvindernes Kampdag: Kvinder skal være ledere i eget liv

Mandag den 8. marts trækker Anja i sin lyserøde T-shirt for at fejre Kvindernes Kampdag. En dag der har 111 år på bagen. Og selvom vi er nået langt med ligestillingen, er der fortsat kampe at kæmpe. Det mener Anja Braunschweig Chaluppa, der er forkvinde i Dansk Blindesamfunds Kvinder.

Jeg har kæmpet med mit eget synshandicap

Ny landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Abildgaard er ikke bange for at bruge sig selv i kampen for bedre vilkår for blinde og svagsynede.

Nyhed

Mere fokus på kompetenceudvikling af punktskrift

En ny undersøgelse viser, at der er for få lærere, der modtager kompetenceudvikling på færdigheder i punktskrift. Konsekvensen er, at lærerne ikke besidder den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at understøtte, at børn og unge kan dygtiggøre sig i punktskrift.

Nyhed

Punktskrift skal anerkendes som skriftsprog

I både Norge og Sverige er udviklingen af punktskrift støttet af staten, og skriftsproget nyder dermed højere anerkendelse end i Danmark.

Nyhed

Cykler og cafeborde spærrer ofte ledelinjer

Lad være med at sætte din cykel eller dit løbehjul oven på en ledelinje eller midt ude på et gangareal. Hvorfor? Fordi du på denne måde hjælper mennesker med synshandicap, så de kan færdes selvstændigt på lige fod med andre borgere.

Nyhed

Utilgængelige læringsplatforme ekskluderer elever med synshandicap

Forældre til børn med synshandicap er bekymrede for deres børns mulighed for at deltage i hjemmeundervisningen under corona. De sakker unødigt bagud, fordi læringsplatformene er utilgængelige.

Nyhed

FN anerkender vigtigheden af punktskrift: Gør 4. januar til international Braille-dag

FN har tilsluttet sig Verdens Blindeunions fejring af 4. januar som verdens Braille-dag. Ved at vedtage 4. januar som Braille-dag anerkender FN vigtigheden af punktskrift for blinde internationalt.

Nyhed

Handicapkørsel til blinde og stærkt svagsynede

Permanent aftale i satspuljeforliget giver blinde og stærkt svagsynede adgang til individuel handicapkørsel i hele landet.

Nyhed

Folketinget har netop vedtaget ny lov om billedlegitimationskort

I dag (den 2. marts 2017) har et enigt Folketing vedtaget lov om udstedelse af legitimationskort på baggrund af SF’s beslutningsforslag om, at borgere skal kunne erhverve sig et billedlegitimationskort. Kortet kan udstedes hos kommunernes borgerservicekontorer fra den 1. juli 2017.