Forebyggelse og behandling

Nyhed

Dansk Blindesamfund giver 3,5 millioner kroner til lovende forskningsprojekter

Behandlinger af tør AMD, inflammation i øjet og evidens for synsrehabilitering var i fokus, da Dansk Blindesamfunds Øjenfond uddelte millioner til synssagen.

Nyhed

Ny forskning skal forbedre behandlingen for uveitis-patienter

Nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond vil etablere landsdækkende database om øjensygdommen uveitis. Det skal give øjenlæger et fingerpeg om forekomsten, udredningsresultater, behandlingseffekt og sikre uveitis-patienter den bedste behandling.

Nyhed

2 millioner kroner til dansk øjenforskning

Behandling af inflammation i øjet, synsrehabilitering og blodpropper i øjnene var i fokus, da Dansk Blindesamfunds Øjenfond uddelte 2 millioner kroner til ny øjenforskning.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 2 millioner kroner til øjenforskning

Med bevillinger på 2 millioner kroner fra Dansk Blindesamfunds Øjenfond skal øjenlæger blandt andet sikre bedre behandling af regnbuehinde- og årehindebetændelse, som er den tredjehyppigste årsag til blindhed. 

Reportage

Gitte frygtede at miste synet

Gitte fik synshandicap tæt ind på livet og fandt støtte i Dansk Blindesamfund, da hun var bange for at miste synet. I dag støtter hun ivrigt foreningen og har i år designet årets gækkebrev.

Reportage

Michael havde grøn stær uden at vide det

Michael Rode Madsen troede, at han skulle have et par nye briller, men en rutinemæssig synstest afslørede, at han havde for højt tryk i øjnene og grøn stær på et tidligt stadie.

Reportage

Kirsten reddede sit syn i tide – synstest afslørede grøn stær

60-årige Kirsten Wissing tog til Louis Nielsen for at få nye læsebriller. En synstest med sundhedstjek viste, at trykket i hendes øjne var alt for højt, selv om hun ikke selv kunne mærke noget. Forhøjet tryk kan resultere i øjensygdommen grøn stær, og derfor kom hun hurtigt i behandling med øjendråber.

Nyhed

AMD-patienter træner for at bevare synet

Kondicykler og vægtstænger tages i brug, når Sjællands Universitetshospital står i spidsen for et dansk-svensk forskningssamarbejde, der undersøger, om fysisk træning kan bremse øjensygdommen tør AMD, der rammer cirka 20 procent af alle borgere over 60 år.

Når stress stjæler synet

Hvad sker der, når stress stjæler synet? Stress kan føre til varige synstab, og særligt mænd er i risikogruppen. Men hvad er stressøje, og hvordan hænger stress og syn sammen? Det fortæller afdelingslæge Anders Pryds her.

Nyhed

Ellen sover sig til skarpt syn

Børns nærsynethed kan bremses af særlige natlinser, viser forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfund.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 2 millioner kroner til dansk øjenforskning

Forskning inden for grøn stær, behandlingseffekten af genterapi og evidens for synsrehabilitering var i fokus, da Dansk Blindesamfunds Øjenfond uddelte to millioner kroner til ny øjenforskning.

Nyhed

Gurli har trænet sig til bedre syn

Kondicykler og vægtstænger tages i brug, når Sjællands Universitetshospital står i spidsen for at undersøge, om fysisk træning kan bremse øjensygdommen tør AMD.

Nyhed

Sikkerhedsbriller er fuldstændig afgørende

Nytårsaften er der travlt på landets øjenklinikker. Sidste nytår blev 12 personer kørt på hospitalet med øjenskader efter fyrværkeri. Ingen af de tilskadekomne havde sikkerhedsbriller på.

Nyhed

International Synsdag 2021: Elsk dine øjne

På WHO’s officielle Verdens Synsdag opfordrer Dansk Blindesamfund til at passe på synet og være opmærksom på forandringer.

Debatindlæg

Kvaliteten på handicapområdet er et postnummerlotteri

Hvis postnummeret ikke skal afgøre kvaliteten på handicapområdet, kræver det et brud med kommunernes enevælde. Her bør etableringen af et nationalt videnscenter og fem regionale synscentre sikre synshandicappede kvalitet i behandlingen – uanset hvilken kommune man bor i, mener landsformand i Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard og næstformand Diana Stentoft.

Nyhed

Ny banebrydende behandling af våd AMD

Ny effektiv behandling af våd AMD kan være en realitet. Med bevillinger fra Dansk Blindesamfunds Øjenfond er professor og øjenforsker Thomas Juhl Corydon rykket et stort skridt nærmere en ny banebrydende behandling af AMD.

Nyhed

Diabetes kan skade dit syn

Mindst 280.000 danskere har diabetes. Dertil går 76.000 danskere rundt med diabetes uden selv at vide det. Opdages diabetes ikke i tide, kan det resultere i synstab og i værste fald blindhed. Men en øjenlæge kan opdage de tidlige tegn. Det sætter vi fokus på med Verdens Diabetes Dag den 14. november.

Nyhed

Tidlige tegn på diabetes kan ses i øjnene

Diabetes er i kraftig vækst i Danmark. Mindst 280.000 danskere har diabetes, som kan resultere i synstab eller blindhed, hvis det ikke opdages i tide. Men med en helt almindelig synstest er det muligt at opdage tidlige tegn på sygdommen. I anledning af Verdens Diabetes Dag 14.november anbefaler Dansk Blindesamfund sammen med Louis Nielsen at benytte mærkedagen til at få undersøgt synet.

Nyhed

Sløret verden uden briller

Antallet af nærsynede børn er i kraftig vækst. Barbara og Maria er begge nærsynede og dybt afhængige af deres briller for at se. De deltager i et nyt forskningsprojekt i håb om at sætte en stopper for nærsynethed.

Nyhed

Ny behandling skal bremse nærsynethed hos børn

Svær nærsynethed er forbundet med alvorlige følgetilstande, der i værste fald kan medføre blindhed. Derfor fokuserer et igangværende forskningsprojekt støttet af Dansk Blindesamfund på, om øjendråber med en lav dosis af stoffet atropin kan bremse udviklingen af nærsynethed hos børn.

Nyhed

Børn kan sove sig til skarpt syn

Nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfund kan sætte en stopper for udviklingen af nærsynethed. Med natlinser er det muligt at bremse nærsynethed under hastig udvikling og dermed minimere risikoen for faretruende synskomplikationer.

Nyhed

Stor stigning i nærsynethed blandt danske børn – behandling på vej

Nærsynethed er i vækst blandt børn – også i Danmark. Ifølge WHO er øjenlidelsen den andenstørste årsag til blindhed i verden. Derfor sætter Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen i anledningen af Synets Dag fokus på problemet og kommer med råd til, hvordan man kan forebygge nærsynethed.

Nyhed

Kopiøjendråber rummer ukendte risici

Nyt forskningsprojekt støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond undersøger indholdet og udformningen af de mest anvendte øjendråber mod grøn stær og deres tilgængelige kopiprodukter på det danske marked.

Nyhed

Øjenforskning gør en forskel

Hvert år uddeler Øjenfonden tæt på 2 millioner kroner til øjenforskning, der er med til at forbedre og redde synet hos mange danskere. Behandling af våd AMD er en af nutidens mest revolutionerende øjenbehandlinger.

Nyhed

Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefaler nyt lægemiddel til behandling af våd AMD

Godt nyt til patienter med våd AMD. Der er positive udsigter til en ny behandling, der kan reducere besøgene på øjenklinik. Med det nye lægemiddel kan omkring halvdelen af patienterne nøjes med indsprøjtninger hver tredje måned.

Nyhed

International Synsdag

Den 10. oktober er der fokus på øjnene og synshandicap, da hele verden sætter synet på den globale dagsorden med World Sight Day. Det er en mulighed for at gøre opmærksom på øjensygdomme og behandling, så færre mister synet i fremtiden.

Nyhed

Nyt lovende forsøg på at bremse Stargardts sygdom

Der findes ingen behandling for Stargardts sygdom, som er årsag til svind af nethinden hos børn og unge, men Rigshospitalet leder nu efter patienter, som vil afprøve et lægemiddel, som ser ud til at kunne bremse sygdommen. Interesserede patienter skal omgående sætte sig i forbindelse med Rigshospitalets Øjenklinik.

Nyhed

EU godkender for første gang behandling med genterapi af sjælden arvelig øjensygdom i nethinden

Børn og voksne med undertyper af øjensygdommene Lebers Kongenitale Amaurose og Retinitis Pigmentosa kan fremover behandles med genterapi. EU har nemlig for første gang godkendt, at patienter med sygdommen, som har et tilstrækkeligt antal funktionsdygtige celler i nethinden, kan behandles med genterapi.

Nyhed

Øjensygdommen AMD: Fond giver bevilling til forskning i udbredt øjensygdom

AMD er den øjensygdom, der gør flest danskere blinde. En ny bevilling på 12,5 millioner kroner fra Velux Fonden til professor og forskningsleder Torben Lykke Sørensen skal bidrage til ny viden i behandlingen af øjensygdommen.

Nyhed

Øjenfonden uddeler 1,6 millioner kroner til ny forskning

Mandag i denne uge uddelte Øjenfonden 1,6 millioner kroner til ny dansk øjenforskning. I alt modtog seks forskere midler til projekter, der skal skabe ny viden på øjenområdet.